Poštujte ova pravila i bićete prvi – Kako treba da izgleda CV?

by Aleksandra
0 Komentar

Apliciranje za posao je trenutak koji je stresan sam po sebi i ne treba ga dodatno pogoršavati. Zato je bitno na vreme se pripremiti za to.

A kako biste to drugačije mogli da učinite, nego da obezbedite sve ono što potencijalni poslodavac može od vas da zahteva.

U principu, većina njih od zainteresovanih kandidata zahteva da porilože svoju radnu biografiju (CV) i eventualno propratno pismo. Svakako da postoje i poslodavci koji od kandidata, koji su zainteresovani da konkurišu na otvorenu radnu poziciju, iz nekog razloga zahtevaju i fotografiju.

Zato bi trebalo sve ono što je navedeno u oglasu za posao pripremiti na vreme. Ipak, fokus bi trebalo staviti na to da radna biografija bude što bolje napisana.

Kako treba da izgleda?

Skraćenica CV potiče od dve latinske reči i to Curriculum i Vitae. Slobodno se može prevesti kao radna biografija.

U pitanju je specifičan dokument, u kome bi trebalo da postoje sve relevantne informacije o vlasniku, a primarno one koje su vezane za radno iskustvo i stečene kvalifikacije.

Postoje različite forme radne biografije, ali ono što je zajedničko svakoj od njih jeste dužina. Naime, opšta je preporuka da najviše dve strane sadrži CV, mada se optimalno jedna strana A 4 formata smatra najboljom opcijom.

Dakle, ukoliko nije naznačen CV format, onda je praksa da na prvoj strani budu navedene sve opšte informacije o kandidatu, a zatim i stečeni nivo kvalifikacija, dok bi u tom slučaju na drugoj strani trebalo da budu navedeni podaci o prethodno stečenom radnom iskustvu.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Dobar CV izgleda ovako

U zavisnosti od toga za koji CV format se odlučite će zavisiti i kako konkretni dokument treba u praksi da izgleda.

Takođe, na izbor obrasca utiču i zahtevi potencijalnih poslodavaca.

Uopšteno rečeno, kvalitetno napisana radna biografija treba da sadrži sledeće informacije:

  • – lični podaci kandidata
  • – informacije o obrazovanju, odnosno o prethodno stečenim kvalifikacijama
  • – radno iskustvo
  • – koje lične osobine poseduje kandidat
  • – dodatne napomene

Vrlo je važno naglasiti i to da u okviru opštih informacija o svakom kandidatu moraju da budu navedeni sledeći podaci:

  • – ime i prezime
  • – datum rođenja
  • – adresa i mesto stanovanja
  • – email adresa
  • – broj telefona za kontakt

Sledeći segment je vezan za obrazovanje, odnosno za stečeni nivo kvalifikacija vlasnika dokumenta. A u tom delu bi trebalo da navođenje informacija počne od završene srednje škole, preko više škole do fakulteta, te svakako u tom segmentu ne bi trebalo da budu navedeni kursevi, koje je eventualno kandidat završio.

Deo koji je vezan za prethodno stečeno radno iskustvo je specifičan po načinu pisanja. Naime, na samom vrhu tog segmenta treba da stoji zaposlenje koje je kandidat imao u trenutku pisanja radne biografije.

Da ne bude zabune, segment radno iskustvo podrazumeva praktično pisanje unazad, jer se prvo navode informacije o trenutnom zaposlenju, a zatim i svi podaci od ranije, odnosno od kada je kandidat počeo da radi.

Jasno je da u segmentu lične osobine treba da bude navedeno sve ono, što kandidat smatra specifičnim i važnim za obavljanje konkretnog posla.

Dodatne napomene je deo koji treba da obuhvati informacije o završenim kursevima, odnosno o diplomama koje je kandidat stekao odvojeno od redovnog školovanja. Takođe, u tom delu bi trebalo da bude navedeno i koje strane jezike kandidat poznaje i na kom nivou, te da li ima znanje korišćenja rada na računaru, brzog kucanja i da li poseduje vozačku dozvolu i koje kategorije.

Ostavite komentar

* Korišćenjem ovog obrasca saglasni ste sa čuvanjem i rukovanjem vašim podacima na ovoj veb stranici.

Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše iskustvo. Prihvati